مشتریان عزیز

در حال حاضر روی این دامنه فعالیتی نخواهیم داشت.

لطفا جهت ثبت سفارش و خرید از ترکیه به سایت

myletgo.ir

و جهت خرید آجیل و خشکبار تبریز به سایت زیر مراجعه نمایید.

safa.ir